fredag 29 augusti 2008

Lite inspiration kanske...

Martin nedanför Nalum. drygt 600 meter brant klättring,
med insteg brant som en innomhusvägg... men ett paradis för en
kronisk crack addict.

M på väg upp till Nalum. Det synliga väggpartiet hyser sju åtta leder varav några friklättrade. Längst till vänster på "dragspelspartiet" på mitten av väggen går Brittish Route 5.12+, som Marco Kupiainen och jag klättrade 2004, dock med några häng.

Tänk dig 4 veckor i bergen men den du...